Автор: Камешева Венера Бауыржановна
Учебное заведение: Школа лицей имени А.С.Пушкина
Краткое описание работы: 1.1370 ж. 10 с?уірде Темір ?андай ат?а ие болды?2.Алтын Орданы? ?айта ны?аюына септігін тигізген хан?3.Алтын Орданы? астанасы Сарай – Берке ?ай ?зенні? бойында орналас?ан?4.?мір-Темірді? ?кесін ата?ыз.5.?мір – Темір 1371-72 ж. ?ай елге ?скері? аттандыр?ан?6.?мір- Темір мен То?тамысты? арасында?ы 1395 жыл?ы ?а?ты?ыс ?ай ?зенні? бойында болды?7.1376 ж. Мо?олстанны? ата?ты ?олбасшысы.8.То?тамысты же?іліске ?шырат?ан ?рыс ханны?  ?лы.9.XV ?асырда?ы А? Орданы? ханы.

Дата публикации: ?мір Темірді? бас?ыншылы? жоры?тары 1. 1370 ж. 10 с?уірде Темір ?андай ат?а ие болды?2. Алтын Орданы? ?айта ны?аюына септігін тигізген хан?3. Алтын Орданы? астанасы Сарай – Берке ?ай ?зенні? бойында орналас?ан?4. ?мір-Темірді? ?кесін ата?ыз. 5. ?мір – Темір 1371-72 ж. ?ай елге ?скері? аттандыр?ан?6. ?мір- Темір мен То?тамысты? арасында?ы 1395 жыл?ы ?а?ты?ыс ?ай ?зенні? бойында болды?7. 1376 ж. Мо?олстанны? ата?ты ?олбасшысы. 8. То?тамысты же?іліске ?шырат?ан ?рыс ханны?  ?лы. 9. XV ?асырда?ы А? Орданы? ханы.
Просмотреть свитедельство о публикации

history

?мір Темірді? бас?ыншылы? жоры?тары

Скачать работу: ?мір Темірді? бас?ыншылы? жоры?тары

Білімділік:   ?мір Темірді? жоры?тарын, ал?ышарттары , себептері, ма?саты , жоры?тарыны? барысы ж?не же?ілу себептерімен таныстыра отырып, ?мір Темірді? ?аза?стан жеріне тигізген ы?палын ашып к?рсету.

Дамытушылы?:О?ушыларды? ойлау ?абілетін ?немі жетілдіру  ма?сатында жа?а саба?ты? мазм?нын дамыта отырып, тарихи о?и?аларды , фактілерді салыстырып, талдау?а ?йрету, білім алу?а ??штарлы?ын дамыту.

Т?рбиелік: о?ушыларды? ту?ан жерге деген с?йіспеншілігін арттыру, ?лтты? ?асиеттерді ?лгі ете  отырып,  ерлікке, батылды??а т?рбиелеу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.